• นายบรรจง เลาหพงษ์

  นายบรรจง เลาหพงษ์

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรัส โทร : ๐๙ ๕๓๖๕ ๐๑๒๖
  • นายวันชัย เทพศิริ

   นายวันชัย เทพศิริ

   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรัส คนที่ ๑ โทร : ๐๙ ๓๔๓๖ ๑๗๕๗
  • นายบุญส่ง งามฉลาด

   นายบุญส่ง งามฉลาด

   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรัส คนที่ ๒ โทร : ๐๙ ๓๔๓๖ ๑๗๕๗

 • นายนัทวุฒิ ร้อยศรี

  นายนัทวุฒิ ร้อยศรี

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจรัส โทร : ๐๘ ๖๔๕๕ ๑๙๖๕
  • นายบรรจง เลาหพงษ์

   นายบรรจง เลาหพงษ์

   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรัส โทร : ๐๙ ๕๓๖๕ ๐๑๒๖
  • นายวันชัย เทพศิริ

   นายวันชัย เทพศิริ

   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจรัส คนที่ ๑ โทร : ๐๙ ๓๔๓๖ ๑๗๕๗

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page